0915 20 80 285

نحوه ثبت سفارش

 پس از ایجاد حساب کاربری و تایید حساب کاربری از طرف مجموعه آتاتویز ، شما میتوانید قیمت محصولات را مشاهده و با افزودن کالا و درج آدرس و مشخصات تحویل گیرنده سفارش خود را ثبت و نهایی سازی نمایید .